social policy banner

Amdanom ni


Mae'r Ganolfan Polisi Cymdeithasol yn ganolfan flaenllaw ar gyfer dadansoddi polisi cymdeithasol a chyhoeddus. Un o'i brif nodau yw cynhyrchu gwybodaeth a thystiolaeth i lywio'r gwaith o lunio a gweithredu polisïau.


Canfu canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021:


  • Mae 71% o’r ymchwil yn arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)
  • Mae mwy nag 80% o’n heffaith ymchwil gyda’r gorau yn y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)
  • Mae 75% o'n hallbynnau gyda'r gorau yn y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol (4*/3*)
  • Cyntaf yng Nghymru o ran effaith allan o dair prifysgol - yn seiliedig ar 4*/3*

Ein hymchwil

Mae gennym gryfderau mewn amrywiaeth o feysydd polisi cymdeithasol a chyhoeddus gan gynnwys dadleoli a datblygu; dadl ar yr hinsawdd; polisi ieuenctid Ewrop; lles; cynnwys a chyfranogi dinasyddion; llywodraethu a chraffu; asesiadau cydraddoldeb a chanlyniadau. Mae gennym hefyd ymchwilwyr mewn theori polisi cymdeithasol, fel sy'n gysylltiedig â chymdeithaseg, theori wleidyddol, ac athroniaeth wleidyddol a chymdeithasol. 

Mae gan y Brifysgol y grŵp cryfaf o ymchwilwyr yng Nghymru sy'n gweithio ym maes cyfiawnder troseddol, a phlismona, terfysgaeth a diogelwch, yr ydym yn cydweithio'n agos â hwy. 

Mae aelodau'r Ganolfan wedi llwyddo i sicrhau grantiau allanol o ffynonellau o fri, gan gynnwys yr British Academy, yr Economic and Social Research Council a Llywodraeth Cymru.


Representing Butetown Project - Dr Roiyah Saltus
Cynrychioli Butetown gan Dr Roiyah Saltus


Mae ein harbenigedd yn cael ei gydnabod gan randdeiliaid allanol mewn sawl maes allweddol ac fe'i nodweddir gan:

  • Profiad credadwy yn yr heriau o gymhwyso polisi a darparu gwasanaethau cyhoeddus
  • Hyblygrwydd wrth ymateb yn drylwyr i heriau 'byd go iawn'
  • Cysylltiadau cryf â'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau a gweithredwyr ar bob lefel
  • Canolbwyntio ar y materion sy'n wynebu Cymru ddatganoledig, gyda gwybodaeth a chysylltiadau rhyngwladol


Mae gennym hefyd ymrwymiad hirsefydlog i addysgu gweithwyr proffesiynol ym maes gwasanaethau cyhoeddus. Mae ein cyn-fyfyrwyr i'w cael mewn swyddi blaenllaw mewn sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru a thu hwnt.


Cysylltwch â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y gall y Ganolfan ei gynnig i chi a'ch sefydliad, cysylltwch â Dr Palash Kamruzzaman

Rydym yn croesawu ceisiadau'r DU a cheisiadau rhyngwladol am ymchwil ôl-raddedig yn un o'n meysydd arbenigedd. Gweler yr holl gyrsiau eraill yma.

Canolfannau cysylltiedig