social policy banner

Ein hymchwil

 Un o brif amcanion y Ganolfan Polisi Cymdeithasol yw cynhyrchu gwybodaeth a thystiolaeth i lywio'r gwaith o lunio a gweithredu polisïau, yn lleol, yn genedlaethol ac yn fewnol.

Os hoffech wybod mwy am ein hymchwil, cysylltwch â Dr Palash Kamruzzaman

Ar hyn o bryd mae'r Athro Howard Williamson yn ymwneud â chydlynu adolygiad polisi ieuenctid o Wcráin ar ran Cyngor Ewrop. Dyma'r 19eg wlad i'w hadolygu gan dîm rhyngwladol ers 1997. Mae'r adolygiad yn edrych ar strwythurau llywodraethu, gweithredu polisi, profiadau a safbwyntiau pobl ifanc, a ' chyd-destun galluogi ' ymchwil ieuenctid, hyfforddiant proffesiynol a llwyfannau ar gyfer lledaenu arfer da.

Mae Palash Kamruzzaman, yr AthroAli Wardak a'r Athro Kate Williams wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau grant gan yr Academi Brydeinig i archwilio profiadau o drais a cholli urddas ymhlith y Rohingyas ym Mangladesh a phobl a ddadleolwyd yn fewnol ( CDU) yn Affganistan.

Nod y prosiect hwn yw cyfrannu at ddealltwriaeth ddyfnach a mwy cynnil o rai o'r grwpiau o bobl dlotaf, sydd wedi'u hallgáu fwyaf a'u herlid yn y byd: y Rohingyas ym Mangladesh a phobl a ddadleolwyd yn fewnol yn Affganistan.

Yr Athro Jennifer Law: : Mae llawer o wledydd yn arbrofi gydag ' atebolrwydd yn seiliedig ar ganlyniadau ' neu ' gytundebau canlyniadau '. Mae'r mentrau hyn i fod i wella perfformiad drwy ganolbwyntio ar ganlyniadau gwasanaethau cyhoeddus yn hytrach na phrosesau. Fodd bynnag, prin iawn yw'r dystiolaeth ynghylch a ydynt yn gweithio.

Mae'r prosiect hwn yn archwilio effeithiolrwydd y cytundebau hyn drwy ganolbwyntio ar gytundebau canlyniadau awdurdodau lleol yng Nghymru.  Cefnogwyd y prosiect gan Gronfa syniadau newydd Llywodraeth Cymru.

Mae diddordebau ymchwil Filippos Proedrou's a'u gwaith yn canolbwyntio ar geopolitigau ynni, gan gynnwys olew a nwy ac yn ymestyn i ynni adnewyddadwy, a pholisi hinsawdd byd-eang. Mae filippos wedi bod yn Gymrawd academaidd gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru, yn cynnal ymchwil ac yn rhoi cyngor arbenigol i'r Pwyllgor newid hinsawdd, amgylchedd a materion gwledig mewn perthynas â pholisi hinsawdd a chynlluniau dadgarboneiddio Cymru.

Mae'r Athro Howard Williamson wedi bod wrthi'n cydlynu adolygiadau polisi ieuenctid o Wcráin, Gwlad Groeg a Serbia (ymhlith eraill) ar ran Cyngor Ewrop. Mae'r adolygiadau hyn yn edrych ar strwythurau llywodraethu, gweithredu polisi, profiadau a safbwyntiau pobl ifanc, a ' chyd-destun galluogi ' ymchwil ieuenctid, hyfforddiant proffesiynol a llwyfannau ar gyfer lledaenu arfer da.

Fel rhan o dîm rhyngwladol o arbenigwyr, mae Howard hefyd yn ymwneud â datblygu agenda strategaeth sector ieuenctid Cyngor Ewrop 2030 ac yn gorffen Cyfrol 7 cyfres hanes gwaith ieuenctid yn Ewrop.